ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Пазарни и финансови проучвания и Проучване за приложимост (Feasibility Study)

Ние извършваме пазарни и финансови проучвания за Вашия проект, които включват проверка на място и оценка, икономическа и демографска среда на пазара, както и независим анализ на пазара на недвижими имоти, което ще включва съществуващите,

така и предлагане на съпоставими имоти и проекти. В допълнение, ние преразгледаме планираните площи и съоръжения и ще коментираме броя на помещенията, размера им, техният микс и подходяща комбинация.

Крайният резултат е оценка на всеки компонент на проекта от гледна точка на търсенето и потенциал за генериране на приходи и дава подробна информация за изчисленията на текущите разходи, което завършва с оценка на планираните приходи и стойност на проекта.