ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Консултации за оценки

Нашите услуги Ви помагат да установите реалната стойност на Вашите активи - недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и други.
Ние изготвяме оценки и оценителски доклади в съответствие с изискванията на Международните стандарти за оценяване (МСО, IVS) и RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).


Разполагаме с лиценз за ARGUS - единственият международно признат оценителски софтуер, разработен в съответствие с изискванията на RICS.