ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Някои от нашите доклади са изготвени и сертифицирани с партньорството на водещите международни консултанти.

Ние сме е изпълнявали множество оценки на портфейли и на отделни активи за редица местни и международни инвестиционни фондове. В изготвянето на оценката на някои от тези имотни портфейли, включващи активи в страни от Балканите и ЦИЕ, ние сме работили като част от международен екип от специалисти.

Оценките на тези мултинационални портфейли бяха изпълнени в тясно сътрудничество и взаимодействие с нашите чуждестранни колеги, при стриктно спазване на Международните стандарти на оценяване.

ААА Оценки – Аналитик Апрейзъл Адвайзъри - e дружество, комбиниращо ноу-хау, опита и потенциала на консултанска компания за недвижими имоти ЕЛТА КОНСУЛТ. Синергията се постига в резултат на успешна съвместна работа на двете компании и желанието за предлагане на по-качествена услуга в областта на оценяването.