ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Частично завършен жилищен проект

Оценка на частично завършен жилищен проект, разположен в северната част на гр. Варна. Обект на оценка са 11 жилищни сгради с обща РЗП 47,000 кв.м., заедно с прилежащият им терен с площ 31,000 кв.м. Оценката е извършена посредством Разходен подход и Метод на остатъчната стойност (ResidualValuationApproach) – чрез ARGUS софтуер.