ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Жилищен проект, разположен в с. Виница

Оценка на частично завършен (на Акт 15) жилищен проект, разположен в с. Виница, обл. Варна. Обект на оценка са 3 жилищни блока с обща РЗП 3,800 кв.м., заедно с прилежащите им два УПИ с обща площ 4,600 кв.м., селище на занаятите, басейни, барове и други.

Обектът беще оценен посредством Пазарен и Разходен подход.