ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


ААА Оценки Аналитик Апрейзъл Адвайзъри

ААА е фирма, специализирана в извършването на експертни оценки на активи - инвестиционни проекти, недвижима собственост и др. Създаването на експертна и достоверна оценка за стойността на активите и приложимостта на инвестиционните намерения на бизнеса са ключови стъпки за постигането на стабилен и последователен растеж в среда на непостоянен икономически климат. Наша цел е създаването на мотивирано мнение, базирано на актуалното пазарно състояние, което ще донесе допълнителна стойност на клиента ни.

За да постигнем това, ние съчетаваме задълбочените ни познания за локалния пазар с международно признати методи. Приоритет на екипа на ААА е изграждането на трайни и дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни - както индивидуални, така и корпоративни, предлагайки висок професионализъм, както и задълбочено познаване на пазара и използване на всички международно признати методи за оценяване на активите.
според нуждите на клиента, както и на финансиращата институция.