ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Сертифциране на Аналитик Апрейзъл Адвайзъри от КНОБ съгласно Закона за независите оценители.

„Аналитик Апрейзъл Адвайзъри" ООД е сертифицирана от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) със сертификат рег. № 900100187 от 03 февруари 2014 година.
Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания на клиентите, като същевременно се стремим към оптимални икономически резултати и спазваме предписанията на нормите и стандартите за качество ISO 9001:2000, както и международно признатите оценителски стандарти - IVS и RICS.


Ние сме сертифицирани да ползваме междурародно признатият софтуерен лидер в областта на бизнес оценяване по RICS стандарта - ARGUS.
Компанията е сертификацирана да извършва консултантски услуги в различни области: недвижими имоти, предприемачество, финансови институции, машини и оборудване, индустриална собственост; маркетинг, инженеринг, проучване и проектен мениджмънт на строителството; оценка на недвижими имоти, машини и оборудване. В процес на подготовка за сертифициране са: права на интелектуална собственост, художествени произведения, цялостен бизнес .