ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Екипът на Аналитик Апрейзъл Адвайзъри има богат опит в изготвянето на оценки на отделни активи и инвестиционни портфейли за редица местни и международни клиенти.

В изготвянето на оценката на някои от тези имотни портфейли, включващи активи в страни от Балканите и ЦИЕ, ние сме работили като част от международен екип от специалисти.
Оценките на тези мултинационални портфейли бяха изпълнени в тясно сътрудничество и взаимодействие с наши чуждестранни колеги – някои от водещите световни консултанти в областта на оценяването на активи.

ААА – Аналитик Апрейзъл Адвайзъри e дружество, комбиниращо ноу-хау, опита и потенциала на консултанска компания за недвижими имоти Елта Консулт. Синергията се постига в резултат на успешна съвместна работа на двете компании и нашата основна отличителна черта: стремежът към предлагане на услуга в областта на оценяването в съответствие с изискванията на световните бизнес практики на цена, съобразена с местния пазар.