ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Предприятия? Ние знаем как!

Оценки на предприятия и вземания
Оценки за апортни вноски
Оценки за съдебни цели / нужди
Акции и дялове
Оценка на риска
Оценки за застраховки

Оценка на възвръщаемост и доходност