ivscricscipscips

Свържете се с нас:
+359 (2) 987 76 47
office@aaa-ocenki.com


Ние знаем кое е ценно!


Ние знаем кое е ценно!

Елта Консулт създаде нова фирма Аналитик Апрейзъл Адвайзъри ААА Оценки, специализирана в извършването на експертни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, инвестиционни проекти и други активи, както и в изготвянето на пазарни и инвестиционни проучвания съобразно конкретните нужди на нашите клиенти.
Ние предлагаме мотивирано мнение, базирано на актуалното пазарно състояние, като целта ни е постигане на максимална добавена стойност за нашите клиенти. За да постигнем това, ние съчетаваме задълбочените ни познания за местния пазар с водещите международно признати стандарти и добри бизнес практики. 


Приоритет на екипа на ААА е изграждането на трайни и дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни - както индивидуални, така и корпоративни, предлагайки висок професионализъм, както и задълбочено познаване на пазара и използване на всички международно признати методи за оценяване на активите.

Нашите оценки са изготвени както съобразно изискванията на Българските стандарти за оценяване, така и в съответствие с Международните стандарти на оценяване (IVS) и стандартите на The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) - според нуждите на клиента и/или финансиращата институция. При изготвянето на оценки, ние сме една от единиците компании в България, използващи ARGUS – единственият международно признат софтуер за оценка на недвижими имоти и активи.

Конкурентни предимства на ААА Оценки:
Екип от професионалисти с над 25-годишен опит на българския пазар;
Задълбочено познаване на международно признатите оценителски стандарти и бизнес практики;
Огромен опит в оценката на изключително разнобразни по размер и вид активи - от апартаменти до молове, летища, пристанища и инвестиционни портфейли на най-големите инвеститори в страната;
Ползване на процедурите на ISO 9001:2008;
Достъп до всеобхватна CRM база данни с имоти и реализирани транзакции;
ARGUS софтуер.

Екипът на ААА е сред учредителите и член на ръководството на Камарата на професионалните оценители (КПО).